e-szkolenia indywidualne

Firma szkoleniowo-doradcza  Human Advice od 10 lat dostarcza odpowiednich do potrzeb rozwiązań szkoleniowo-doradczych dla bogatego grona zadowolonych klientów. Zapraszamy na szkolenia lub konsultacje on-line w promocyjnej cenie. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat drogą elektroniczną. Szkolenia lub konsultacje są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów w czasie rzeczywistym przez platformę www.clickmeeting.com lub www.komIQ.pl .

Zgłoszenia na szkolenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@humanadvice.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 700 01 73.

Zarządzanie sobą w czasie –   130 zł  za godzinę zegarową – cena promocyjna – 120 zł

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

“Najlepszy czas na działanie jest teraz!” Mark Fisher

CELE SZKOLENIA:

– rozwój umiejętności organizacji pracy własnej

– rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie

– rozwój umiejętności ustalania celów

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1.       Reguły efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Moduł 2.       Autodiagnoza zarządzania czasem

Moduł 3.       Krzywa wydajności.

Moduł 4.       Identyfikacja i eliminacja tzw. „pożeraczy czasu”.

Moduł 6.       Metody ustalania  priorytetów, reguła Pareto, analiza ABC, krzywa zakłóceń dnia, prokrastynacja.

Moduł 7.       Matryca priorytetów Eisenhowera.

Moduł 8.       Określenie celów osobistych i zawodowych wg metody SMARTER.

 

Asertywność i odkrywanie własnego potencjału –   120 zł  za godzinę zegarową – cena promocyjna – 110 zł

 ASERTYWNOŚĆ I ODKRYWANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU

“Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.” Zig Ziglar

CELE SZKOLENIA:

– rozwój umiejętności bycia asertywnym

– rozwój odkrywania własnego potencjału

– rozwój umiejętności asertywnego wyrażania siebie

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. 5 praw Fensterheima

Moduł 2. autodiagnoza własnych mocnych stron i aspektów wymagających rozwoju w zakresie umiejętności bycia asertywnym

Moduł. 3 co można robić by rozwijać asertywność w życiu zawodowym i prywatnym?- burza mózgów

Moduł 4 przećwiczenie dawania sobie prawa do popełnienia błędów i uczenia się na nich

Moduł 5. mówienie TAK I NIE bez lęku i poczucia winy szanując prawa innych ludzi – ćwiczenia

Moduł 6. przećwiczenie negocjowania wyższego wynagrodzenia

Moduł 7. wyrażania własnego zdania, potrzeb, krytyki, pragnień z obszaru życia prywatnego i zawodowego – ćwiczenia

Moduł 8. Odkrycie mocnych i słabszych stron do rozwoju

 Komunikacja w związku –   110 zł  za godzinę zegarową – cena promocyjna – 100 zł

 

KOMUNIKACJA W ZWIĄZKU

„Kompromis – to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek.” Ludwig Erhard

CELE SZKOLENIA:

– rozwój komunikacji interpersonalnej w związku

– poznanie metod aktywnego słuchania

– poznanie sposobów zrozumienia partnera

 PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1. Autodiagnoza stylu komunikacji

Moduł 2. Bariery w komunikacji

Moduł 3. Co utrudnia a co ułatwia zdrową komunikację partnerską?

Moduł 4. Kłótnie w związku – czemu służą?

Moduł 5. Klucz do sukcesu w komunikacji partnerskiej

Moduł 6. Świadome słuchanie partnera

Moduł 7. Empatyczne słuchanie partnera

Moduł 8. Jak mówić aby partner nas zrozumiał?

Metody:

trening interaktywny, ćwiczenia, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń

 

Dodaj komentarz