Meritum coachingu w praktyce

Human Advice – firma szkoleniowo-doradcza jest członkiem sieci i partnerem platformy Obserwatorium e-Jobs, e-Skills & e-Competences. Firma otrzymała międzynarodowy znak doskonałości – The Label of Excellence, który wyróżnia organizacje szkoleniowe oferujące usługi dążące do rozwoju i doskonalenia szkolenia zawodowego oraz odpowiadające wymaganiom europejskiego rynku w zakresie ICT. Przyznanie międzynarodowego znaku jakości Label of Excellence jest potwierdzeniem, że oferta szkoleniowa odpowiada aktualnym potrzebom rynku międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „miękkich umiejętności” (kompetencji społecznych) stanowiących integralną część każdego modułu lub programu szkoleń. Human Advice posiada także certyfikat Firma Przyjazna Internatom za wysoki standard komunikacji z klientami oraz dopasowanie oferty do potrzeb Internatów. Firma szkoleniowo-doradcza Human Advice otrzymała również prestiżowy certyfikat jakości Laur Eksperta.Firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy.

„Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być.” Landry Tom

Opinie naszych klientów:
 • Jesteście Państwo naprawdę firmą na wysokim poziomie! Takie kursy i takie zdobywanie wiedzy to sama przyjemność. Będę na pewno polecać innym oraz na swoim fanpage dotyczącym szkoleń.
 •  Ponad dwa tygodnie temu ukończyłam Państwa kurs Meritum Coachingu, z którego jestem bardzo zadowolona;)
 •  Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Korzystałem z wielu firm szkoleniowych, ale Państwo przebijacie ich wszystkich pod każdym względem: obsługi, kontaktu, jakości materiałów, poziomu dydaktycznego. Jestem bardzo zadowolony i cieszę się z uczestnictwa szkolenia – które sporo mi dało. Pomogło mi spojrzeć na wiele spraw z lepszej perspektywy. Ten kurs to bardziej był coaching wobec samego siebie. Dziękuję- bo teraz mam jeszcze większą motywację i siłę do działania, spełniania marzeń i swoich celów… To szkolenie traktuje jako jedno z ważniejszych – bo oprócz wiedzy zdobyłem coś więcej.
 • Fantastyczny kurs – mój pierwszy i nie ostatni 🙂 Pozdrawiam cieplutko 🙂

Kurs on-line Meritum coachingu w praktyce z certyfikatem po polsku i angielsku za  49 zł.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

– 2-miesięczny dostęp do kursu online Meritum coachingu w praktyce na platformie e-learningowe

– certyfikaty elektroniczne ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim na Twój e-mail

– certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji papierowej w języku polskim oraz angielskim

– niespodziankę szkoleniową

– materiały promocyjne

– kod QR upoważniający uczestnika lub osobę poleconą do 20% rabatu na nasze szkolenia lub konsultacje

PROGRAM PL meritum coachingu Human Advice

PROGRAM EN meritum coachingu Human Advice

e-Kurs Meritum coachingu w praktyce składa się z 40 godzin zegarowych, tworzących 8 jednostek szkoleniowych – lekcji, każda lekcja to 10 sesji szkoleniowych trwających po 30 minut. Dostęp do platformy e-learningowej jest aktualny przez 2 miesiące od momentu udostępnienia e-kursu.

e-Kurs tworzą  treści merytoryczne, ćwiczenia interaktywne, testy, krzyżówki, quizy, puzzle, itp. mające na celu rozwój wiedzy, świadomości, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Zastosowane w e-kursie narzędzia e-learningowe rozwijają i wpływają na synchronizację obu półkul mózgowych, która z kolei wpływa na zwiększenie kreatywności a  wtedy nauka staje się dużo łatwiejsza, przyjemniejsza, bardziej efektywna i trwała. Poprawia się również koncentracja oraz pamięć.

E-kurs jest skierowany do osób, które:

 • są zainteresowane rozpoczęciem wykonywania zawodu coacha
 • pracują już w zawodzie i chciałyby potwierdzić certyfikatem swoją wiedzę, umiejętności oraz  kompetencje
 • pracujących w działach HR i PR
 • chciałyby się przekwalifikować lub poszerzyć zakres swoich kompetencji
 • są zatrudnione na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych, liderskich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności coachingowe
 • właścicieli firm,którzy chcą osiągać zaplanowane cele biznesowe i osobiste, wprowadzać zmiany, zwiększać efektywność i kreatywność, motywować i rozwijać kompetencje zatrudnionych ludzi
 • które  stosują w swojej pracy narzędzia rozwoju osobistego: doradców zawodowych, facylitatorów, trenerów, psychologów, trenerów personalnych, pracowników służby zdrowia ,dietetyków, pracowników pomocy społecznej,
 • do studentów kierunków psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, itp.
 • wszystkich pozostałych osób zainteresowanych doskonaleniem rozwoju osobistego

Program e-kursu:

Moduł.1. Lekcja 1.Charakterystyka zawodu coacha

 1. Opis zawodu coacha
 2. TEST –czy masz predyspozycje do wykonywania zawodu coacha?
 3. Cechy i kompetencje doskonałego coacha
 4. Kluczowe kompetencje coacha wg International Coach Federation (ICF)
 5. Wartości, standardy  i kodeks etyki zawodowej coacha wg International Coaching Community Poland (ICC)
 6. Wymagania formalne i nieformalne
 7. Miejsce oraz warunki pracy i płacy
 8. Wysokość wynagrodzenia
 9. Możliwości i formy zatrudnienia
 10. Rozwój ścieżki kariery coacha
 11. Samodoskonalenie, szkolenia, kursy, szkoły, studia magisterskie, studia podyplomowe, certyfikaty

Moduł.1. Lekcja 2. Profesjonalna usługa coachingowa

 1. Czym jest coaching?
 2. Relacja coach-klient – model partnerskiego coachingu
 3. Coaching a inne dyscypliny rozwoju –doradztwo, mentoring, consulting, terapia, trening, nauczanie
 4. Etapy profesjonalnej usługi coachingowej
 5. Umowa coachingowa – strony umowy, forma umowy, miejsce świadczenia usług
 6. Rodzaje coachingu: Life Coaching, Business Coaching, Career Coaching, Financial Coaching, Sport Coaching, Health Coaching,VIP Coaching
 7. Coaching wewnętrzny i zewnętrzny
 8. Coaching operacyjny
 9. Coaching holistyczny
 10. Coaching medyczny

Moduł.1. Lekcja. 3. Odkrywanie możliwości, potencjału, zasobów, talentów, umiejętności

 1. Odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i talentów – autodiagnoza
 2. Model wykorzystywania własnego potencjału
 3. Charakterystyka osoby świadomej własnego potencjału
 4. Filtry percepcyjne i jak sobie z nimi radzić?
 5. Kwantowe blokady energetyczne własnego potencjału i jak je usuwać?
 6. Co nam daje adekwatna samoocena w życiu? I jak ją tworzyć?
 7. Strategie budowania  poczucia własnej wartości a osiąganie celów
 8. Wyrażanie uznania i wdzięczności i poczucie spełnienia
 9. Określanie wartości i życie zgodne z nimi
 10. Wiara we własne siły i możliwości podstawą osiągnięć celów

Moduł 1. Lekcja 4. Samoocena i przekonania dotyczące otaczającej rzeczywistości – diagnoza i zmiana

 1. Pomocne i ograniczające przekonania w osiąganiu celów wynikające z presupozycji
 2. Money Clinic Diagnosis – zmiana przekonań dotyczących zamożności, pieniędzy oraz dobrobytu
 3. Materializacja pożądanych rzeczy, osób, horyzont zdarzeń
 4. Elementy Neurolingwistycznego Programowania NLP
 5. Mapa marzeń – ćwiczenie
 6. Budowa mózgu, czasoprzestrzeni, holograficzna koncepcja wszechświata a wyobraźnia i realizacja celów
 7. Wzorce ruchów gałek ocznych
 8. Jaki jest mój dominujący system percepcji rzeczywistości ? Introwersja, ekstrawersja, myślenie, uczucia, doznania czy intuicja?
 9. Rola podświadomości w realizacji celów
 10. Emocje, elektrony, fale, torus w samorealizacji DNA – kwantowy potencjał ludzkiego JA

 Moduł.1. Lekcja 5. Umiejętności coachingowe

 1. Budowanie zaufania klienta
 2. Uważne i świadome słuchanie
 3. Obserwacja i spostrzegawczość
 4. Umiejętność zadawanie pytań i dociekliwość
 5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – feedbacku klientowi
 6. Eliminacja uprzedzeń i stereotypów klienta
 7. Wspieranie
 8. Stabilność emocjonalna
 9. Orientacja na proces
 10. Nakreślanie zadań

  Moduł.1. Lekcja 6. Modele rozmów coachingowych 

 1. Rozmowa coachingowa
 2. Typy rozmów coachingowych
 3. Przepis na efektywne rozmowy coachingowe
 4. 5 zasad coachingu Ericksona
 5. Lejek coachingowy
 6. Model GROW
 7. Model Coach
 8. Model DROPS
 9. Model GOLD
 10. Model STAGES

Moduł.1. Lekcja. 7. Narzędzia coachingowe

 1. Koło życia
 2. Metoda ustalania celów – SMARTER (specyficzny,mierzalny,ambitny,realistyczny,terminowy,ekscytujący,rozpisany)
 3. Metoda Walta Disneya
 4. Metoda lustra
 5. Zaczynaj z wizją końca i planuj od końca
 6. Kotwiczenie stanów i zasobów
 7. Pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości
 8. Zmiana perspektywy
 9. Asocjacja i dysocjacja
 10. Model poziomów logicznych Diltsa

Moduł.1. Lekcja. 8. Uczenie się przez całe życie

 1. Człowiek uczy się przez całe życie – wiedza zawarta jest w nas
 2. Model uczenia się Kolba
 3. Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma kompetencja
 4. Style i cykle uczenia się – jaki jest mój styl? Empiryk, analityk, teoretyk, pragmatyk – autodiagnoza
 5. Uczenie się na błędach czy niepowodzeniach i transformowanie ich w sukces
 6. Psychologia pozytywnego myślenia w uczeniu się
 7. Uczenie się dorosłych
 8. Bariery w uczeniu się dorosłych
 9. Motywacja do uczenia się, rozwoju i wzrastania
 10. Techniki skutecznego uczenia się w każdym wieku

Do każdej lekcji e-kursu klient ma do dyspozycji test –egzamin po każdej lekcji potwierdzający nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje w trakcie e-kursu. Po rozwiązaniu elektronicznego testu każdy uczestnik szkolenia otrzymuje informację zwrotną o jego wyniku bezpośrednio po jego wykonaniu.

 Do platformy e-learningowej każdy klient może się zalogować w jednym z 2 wybranych przez siebie języków: języku polskim lu angielskim.

Po ukończeniu e-kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający jego ukończenie w wersji papierowej z programem kursu oraz ilością liczby godzin po polsku i angielsku wraz z niespodzianką szkoleniową.

 Wyniki i tempo nauki podczas e-kursu zależą wyłącznie od Ciebie i Twoich aktualnych możliwości czasowych.

 

Your cart is currently empty.

Back to class

Dodaj komentarz