Meritum coachingu dla firm

SPECYFIKACJA E-KURSU „MERITUM COACHINGU W PRAKTYCE DLA FIRM”

Dostawca e-kursu:

 Human Advice – firma szkoleniowo-doradcza z siedzibą we Wrocławiu, która jest członkiem sieci i partnerem platformy Obserwatorium e- Jobs, e-Skills & e-Competences. Firma otrzymała międzynarodowy znak doskonałości – The Label of Excellence, który wyróżnia organizacje szkoleniowe oferujące usługi dążące do rozwoju i doskonalenia szkolenia zawodowego oraz odpowiadające wymaganiom europejskiego rynku w zakresie ICT. Przyznanie międzynarodowego znaku jakości Label of Excellence jest potwierdzeniem, że oferta szkoleniowa odpowiada aktualnym potrzebom rynku międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „miękkich umiejętności” (kompetencji społecznych) stanowiących integralną część każdego modułu lub programu szkoleń. Human Advice posiada także certyfikat Firma Przyjazna Internatom za wysoki standard komunikacji z klientami oraz dopasowanie oferty do potrzeb Internatów. 

Zapraszamy serdecznie banki, instytucje finansowe, firmy informatyczne, firmy z branży e-commerce, szkoły, urzędy.

Tytuł e-kursu:

Meritum coachingu w praktyce dla firm

Opis e-kursu

Cały kurs tworzą 4 moduły, 8 lekcji i 90 sesji szkoleniowych (40 godzin zegarowych), a w nich:

– treści edukacyjne

– 8 filmów motywacyjnych

– 4 elementy relaksacyjne

– 8 wizualizacji – elementów wzbudzających stan alfa w mózgu wspomagający przyswajanie i przetwarzanie informacji

– 8 filmów z afirmacjami wspomagającymi uczenie się i rozwój wewnętrzny

– muzyka Vivaldiego, Bacha i Chopina

– afirmacje czyta Tomasz Kapnik – znany, prestiżowy, polski głos lektorski

– gimnastyka mózgu

Cały kurs to ok. 642 ekranów.

Każda lekcja zawiera filmy zwiększające wiarę i pewność siebie, motywację wewnętrzną do działania oraz pozytywną energię.

Plan e-kursu

1. Moduł – wprowadzenie do zawodu coacha

 Lekcja 1.Charakterystyka zawodu coacha

Lekcja 2. Profesjonalna usługa coachingowa

2. Moduł – odkrywanie i zmiana siebie

Lekcja 1. Odkrywanie możliwości, potencjału, zasobów, talentów, umiejętności

Lekcja.2. Samoocena i przekonania dotyczące otaczającej rzeczywistości – diagnoza i zmiana

3. Moduł – nauka umiejętności coachingowych

Lekcja 1. Umiejętności coachingowe

 Lekcja 2. Modele rozmów coachingowych 

 4. Moduł – kreowanie postawy coachingowej

        Lekcja. 1. Narzędzia coachingowe

       Lekcja. 2. Uczenie się przez całe życie

Korzyści dla firmy

 • wzrost efektywności zespołów
 • usprawnienie zarządzania firmą
 • poprawa kultury organizacyjnej
 • polepszenie atmosfery w firmie
 • efektywne zarządzanie czasem
 • osiąganie celów biznesowych
 • lepsze planowanie pracy i osiąganie wyników
 • mniej konfliktów
 • mniejszy stres

Korzyści dla uczestnika/ pracownika

 • zwiększenie pewności siebie
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i motywacji
 • polepszenie relacji interpersonalnych
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • wzrost efektywności osobistej
 • równowaga pomiędzy życiem osobistym a zawodowym
 • wzrost kreatywności
 • zwiększenie samoświadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju

STANDARD SCORM

Kurs jest dostępny w  Standardzie SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model) w standardzie informatycznym określającym zasady organizacji treści dydaktycznej w postaci elektronicznej. Zapis kursu e-learning w tym standardzie zapewnia:

 • dostepność, dzięki możliwości umieszczenia kursu w dowolnym systemie do zdalnego kształcenia obsługującym standard SCORM i dostarczenie go osobom uczącym się/pracownikom,
 • wielokrotne użycie składowych kursu (tzn. jednostek uczących zapisanych jako SCO) w różnych kontekstach szkoleniowych (przez umieszczenie w różnych kursach e-learning),
 • przenaszalność pomiędzy systemami informatycznymi do zdalnego kształcenia różnych producentów,
 • trwałość, ze względu na prostotę i niskie koszty wprowadzania do niego zmian i uzupełnień.

 Szczegółowy program e-kursu:

 

Moduł 1 – wprowadzenie do zawodu coacha

Lekcja 1.Charakterystyka zawodu coacha

Sesja 1. Opis zawodu coacha

Sesja 2. TEST –czy masz predyspozycje do wykonywania zawodu coacha?

Sesja 3. Cechy i kompetencje doskonałego coacha

Sesja 4. Kluczowe kompetencje coacha wg International Coach Federation (ICF)

Sesja 5. Wartości, standardy  i kodeks etyki zawodowej coacha wg International Coaching Community Poland (ICC)

Sesja 6. Wymagania formalne i nieformalne

Sesja 7. Miejsce oraz warunki pracy i płacy

Sesja 8. Wysokość wynagrodzenia

Sesja 9. Możliwości i formy zatrudnienia

Sesja 10. Rozwój ścieżki kariery coacha

Sesja 11. Samodoskonalenie, szkolenia, kursy, szkoły, studia magisterskie, studia podyplomowe, certyfikaty

Lekcja 2. Profesjonalna usługa coachingowa

Sesja 1. Czym jest coaching?

Sesja 2. Relacja coach-klient – model partnerskiego coachingu

Sesja 3. Coaching a inne dyscypliny rozwoju –doradztwo, mentoring, consulting, terapia, trening, nauczanie

Sesja 4. Etapy profesjonalnej usługi coachingowej

Sesja 5. Umowa coachingowa – strony umowy, forma umowy, miejsce świadczenia usług

Sesja 6. Rodzaje coachingu: Life Coaching, Business Coaching, Career Coaching, Financial Coaching, Sport Coaching, Health Coaching,VIP Coaching

Sesja 7. Coaching wewnętrzny i zewnętrzny

Sesja 8. Coaching operacyjny

Sesja 9. Coaching holistyczny

Sesja 10. Coaching medyczny

Moduł 2 – odkrywanie i zmiana siebie

 

 Lekcja 1. Odkrywanie możliwości, potencjału, zasobów, talentów, umiejętności

Sesja 1. Odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i talentów – autodiagnoza

Sesja 2. Model wykorzystywania własnego potencjału

Sesja 3. Charakterystyka osoby świadomej własnego potencjału

Sesja 4. Filtry percepcyjne i jak sobie z nimi radzić?

Sesja 5. Kwantowe blokady energetyczne własnego potencjału i jak je usuwać?

Sesja 6. Co nam daje adekwatna samoocena w życiu? I jak ją tworzyć?

Sesja 7. Strategie budowania  poczucia własnej wartości a osiąganie celów

Sesja 8. Wyrażanie uznania i wdzięczności i poczucie spełnienia

Sesja 9. Określanie wartości i życie zgodne z nimi

Sesja 10. Wiara we własne siły i możliwości podstawą osiągnięć celów

Lekcja.2. Samoocena i przekonania dotyczące otaczającej rzeczywistości – diagnoza i zmiana

Sesja 1. Pomocne i ograniczające przekonania w osiąganiu celów wynikające z presupozycji

Sesja 2. Money Clinic Diagnosis – zmiana przekonań dotyczących zamożności, pieniędzy oraz dobrobytu

Sesja 3. Materializacja pożądanych rzeczy, osób, horyzont zdarzeń

Sesja 4. Elementy Neurolingwistycznego Programowania NLP

Sesja 5. Mapa marzeń – ćwiczenie

Sesja 6. Budowa mózgu, czasoprzestrzeni, holograficzna koncepcja wszechświata a wyobraźnia i realizacja celów

Sesja 7. Wzorce ruchów gałek ocznych

Sesja 8. Jaki jest mój dominujący system percepcji rzeczywistości ? Introwersja, ekstrawersja, myślenie, uczucia, doznania czy intuicja?

Sesja 9. Rola podświadomości w realizacji celów

Sesja 10. Emocje, elektrony, fale, torus w samorealizacji DNA – kwantowy potencjał ludzkiego JA

3. Moduł – nauka umiejętności coachingowych

 Lekcja 1. Umiejętności coachingowe

 Sesja 1. Budowanie zaufania klienta

Sesja 2. Uważne i świadome słuchanie

Sesja 3. Obserwacja i spostrzegawczość

Sesja 4. Umiejętność zadawanie pytań i dociekliwość

Sesja 5. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej – feedbacku klientowi

Sesja 6. Eliminacja uprzedzeń i stereotypów klienta

Sesja 7. Wspieranie

Sesja 8. Stabilność emocjonalna

Sesja 9. Orientacja na proces

Sesja 10. Nakreślanie zadań

 Lekcja 2. Modele rozmów coachingowych 

 Sesja 1. Rozmowa coachingowa

Sesja 2. Typy rozmów coachingowych

Sesja 3. Przepis na efektywne rozmowy coachingowe

Sesja 4. 5 zasad coachingu Ericksona

Sesja 5. Lejek coachingowy

Sesja 6. Model GROW

Sesja 7. Model Coach

Sesja 8. Model DROPS

Sesja 9. Model GOLD

Sesja 10. Model STAGES

4. Moduł – kreowanie postawy coachingowej      

       Lekcja. 1. Narzędzia coachingowe

Sesja 1. Koło życia

Sesja 2. Metoda ustalania celów – SMARTER (specyficzny,mierzalny,ambitny,realistyczny,terminowy,ekscytujący,rozpisany)

Sesja 3. Metoda Walta Disneya

Sesja 4. Metoda lustra

Sesja 5. Zaczynaj z wizją końca i planuj od końca

Sesja 6. Kotwiczenie stanów i zasobów

Sesja 7. Pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości

Sesja 8. Zmiana perspektywy

Sesja 9. Asocjacja i dysocjacja

Sesja 10. Model poziomów logicznych Diltsa

 Lekcja. 2. Uczenie się przez całe życie

 Sesja 1. Człowiek uczy się przez całe życie – wiedza zawarta jest w nas

Sesja 2. Model uczenia się Kolba

Sesja 3. Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma kompetencja

Sesja 4. Style i cykle uczenia się – jaki jest mój styl? Empiryk, analityk, teoretyk, pragmatyk – autodiagnoza

Sesja 5. Uczenie się na błędach czy niepowodzeniach i transformowanie ich w sukces

Sesja 6. Psychologia pozytywnego myślenia w uczeniu się

Sesja 7. Uczenie się dorosłych

Sesja 8. Bariery w uczeniu się dorosłych

Sesja 9. Motywacja do uczenia się, rozwoju i wzrastania

Sesja 10. Techniki skutecznego uczenia się w każdym wieku

 

Prosimy o kontakt telefonicznie: 71 7000 173 lub elektronicznie: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty  dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb. Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem telefonicznie lub mailowo w ciągu 24 h.

Najnowsze wpisy

e-książki