o nas

MAGDALENA KOMARNICKA   

Magister prawa i psychologii, specjalizacja zarządzanie, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz  Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych we Wrocławiu (studia równoległe na kierunku prawo i psychologia, 5-letnie, jednolite studia magisterskie). Psycholog / specjalizacja zarządzania, prawnik, trener, doradca, coach, autorka. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oraz psychologii zarządzania i pracy. Trener szkoleń z psychologii biznesu,
z obszaru technik sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, ustalania celów, asertywności, twórczego rozwiązywania problemów, technik negocjacji, rozwoju kompetencji menadżerskich dla małych, średnich i dużych firm. Trener szkoleń z zakresu prawa pracy, prawnych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudniania osób niepełnosprawnych. Trener zaakceptowany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w projekcie dotowanym ze środków UE-WKP i EFS-u z zakresu wprowadzania zasad współpracy i komunikacji w zespole, komunikacji z pracownikami jako elementu warunkującego wprowadzenia zmian, systemu zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. Prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych dla pracowników DWUP. Jako kierownik Akademickiego Biura Karier Akademii Medycznej we Wrocławiu i  realizatorka zadania 7 w projekcie w ramach PO KL dofinansowanego z UE w ramach EFS-u pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowała szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji/wiedzy/umiejętności związanych z wymaganiami rynku pracy (psychologiczne aspekty, w tym z rozwoju osobistego) dla ponad 300 osób oraz ok. 120 konsultacji indywidualnych. W 2009 roku jej biogram został umieszczony w 8 wydaniu wydawnictwa encyklopedii osobowościowych „WHO IS WHO?” w Polsce, które od 30 lat zajmuje się propagowaniem informacji o osobach o znacznych osiągnięciach na polu naukowym, artystycznym i w życiu publicznym.www.whoiswho.com.pl Szkolenia prowadzi według zasady Kolba: konkretne doświadczenie, obserwacja i refleksja, wnioski i uogólnienia, sprawdzanie czy działa. Uczestniczyła w pracach zespołów roboczych Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Jest członkiem American Psychological Association (APA) i Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. Jest w trakcie pisania książki pt. ” Jak założyć, rozwijać i sprzedać firmę w Polsce?”

ANDRZEJ BIAŁEK

 Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w przemyśle motoryzacyjnym  związane z zarządzaniem i optymalizacją produkcji. Pracował na stanowiskach managerskich dla takich firm  jak: ISUZU, TOYOTA, EATON, CAPARO, COOPER STANDARS. Odbył praktykę w japońskich fabrykach TOYOTY zdobywając praktyczną wiedze z TPS od twórców i kontynuatorów jednego z najbardziej znanych i cenionych systemów produkcji. Zajmował się restrukturyzacją produkcji w firmie BOMET.SA. Odpowiedzialny był za przeniesienie produkcji z czeskiego zakładu Hydro do Polski . Jego główną specjalnością jest doradztwo i szkolenia w obszarze zmniejszania kosztów wytworzenia produktu poprzez optymalizacje pracy ludzkiej i efektywne wykorzystanie zasobów. Tworzy i wprowadza wizualne systemy zarządzania. Jest specjalistą z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją. Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem, proponuje rozwiązania sprawdzone w innych organizacjach a dostosowane do obecnego poziomu rozwoju firmy. Prowadził szkolenia i warsztaty dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych i managerów z technik Lean manufacturing (Kaizen, 5S, SMED, VSM, Kanban, TQM, FMEA, TPM, Hoshin Kanri), oraz z Teorii Ograniczeń. Opracowuje skuteczne metody wprowadzania zmian w obszarach produkcyjnych i organizacyjnych.

MARTA CZUBA

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister psychologii, specjalizacja psychologia zarządzania. Pracowała w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie. Zajmowała się diagnozą psychologiczną, poradnictwem psychologicznym oraz stosowaniem testów psychologicznych.Brała udział w projekcie „Młody lider” Fundacji Dzieci i Młodzieży z Lubina i prowadziła warsztaty z komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej, asertywności i radzenia sobie młodych liderów na rynku pracy, organizatorka assessment center.Jest zapaloną żeglarką. Żeglarstwo było obecne w jej rodzinie od pokoleń. Uczestniczyła w szkoleniach żeglarskich na obozach w macierzystym klubie JK Chalkos w Lubiatowie nad jeziorem Sławskim. Wzięła udział w Kobiecych regatach dookoła świata rozpoczynając podróż od Wysp Galapagos. http://www.mantra28.pl/krds/mczuba.html Jej pasją jest (oprócz żagli oczywiście) kynologia i konie.

ALEKSANDRA PATYK

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Magister psychologii (specjalizacja kliniczna, zarządzanie, przygotowanie pedagogiczne), prowadzi szkolenia dla firm z zakresu komunikacji, rozwiązywania konfliktów i wypalenia zawodowego.Dla branży farmaceutycznej prowadzi szkolenia z relacji z pacjentem.Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Endokrynologicznego, współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami.Ponadto jest w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 
JADWIGA RADWAŃSKA

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Coach biznesu, audytor,menedżer,dydaktyk medialny. Właścicielka Studia Coachingu i Badań Menedżerskich AKSJOMAT; publicystka czterech  tytułów wydawanych przez Holding Wydawniczy Forum. W działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim benchmarkingiem, komunikacją interpersonalną,  NLP, szczególnie w kontekście coachingu, marketingu, motywacji, asertywności. Wykonuje badania feedbackowe w firmach, m.in. diagnozę  satysfakcji pracowników, kultury organizacji, audyt personalny.  Realizatorka wielu projektów obejmujących m.in. trening interpersonalny, profesjonalną obsługę klienta, doradztwa zawodowego i innych. Autorka książki „Czas na feedback dla oświaty” wydanej w 2010r. przez Difin.

Dodaj komentarz