ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Motto szkolenia:

“Najlepszy czas na działanie jest teraz!” Mark Fisher

Profil uczestnika: szkolenie adresowane jest do managerów, kierowników, liderów
Cele szkolenia: – rozwój umiejętności organizacji pracy własnej- rozwój umiejętności zarządzania sobą w czasie- rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej i asertywności
Czas i termin: jednodniowe
Grupa szkoleniowa: do 10 osób
Forma i miejsce szkolenia: szkolenie zamknięte, wybór miejsca szkolenia w zakresie firmy (oddziały) lub na zewnątrz  – do uzgodnienia
Metodologia: trening interaktywny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń
Materiały szkoleniowe: uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe
Certyfikat: uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu
Przerwy: przewidziane są przerwy na serwis kawowy oraz lunch
Prezent: Suplement diety krzem organiczny,  który naprawia struktury układu nerwowego przez co niweluje skutki: niezdrowego stylu życia, przewlekłego stresu, nieoptymalnego odżywiania, zatrucia toksynami środowiskowymi.

PROPONOWANY PROGRAM:

Moduł 1.       Reguły efektywnego zarządzania sobą w czasie.

Moduł 2.       Opis typowego dnia w pracy i jego autoanaliza pod kątem efektywności pracy własnej.

Moduł 3.       Perspektywy postrzegania czasu – uświadomienie sobie własnego nastawienia wobec czasu.

Moduł 4.       Krzywa wydajności.

Moduł 5.       Identyfikacja i eliminacja tzw. „złodziei czasu”.

Moduł 6.       Metody ustalania  priorytetów, reguła Pareto, analiza ABC, krzywa zakłóceń dnia, prokrastynacja.

Moduł 7.       Matryca priorytetów Eisenhowera.

Moduł 8.       Określenie celów osobistych i zawodowych wg metody SMARTER.

Moduł 9.       Twój plan tygodnia, miesiąca, kwartału i roku – tworzenie indywidualnych planów pracy.

Moduł 10.   Ćwiczenia z zakresu asertywnego komunikowania priorytetów, celów, planów pracownikom, kierownikom i administracji.

W przypadku zainteresowania propozycją szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny: 71 700 01 73 lub elektroniczny: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty szkoleń dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz