warunki szkoleń otwartych

Zgłoszenie rezerwacji prosimy dokonać za pomocą formularza rezerwacji miejsca na szkoleniu udostępnionego pod adresem www.humanadvice.com.pl przez wysłanie e-maila z informacją o rezerwacji bezpośrednio na adres e-mail: biuro@humanadvice.com.pl .

Po otrzymaniu rezerwacji miejsca na szkoleniu prześlemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość  z numerem rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę za szkolenie w ciągu 7 dni, na życzenie wystawiamy również fakturę pro forma. Po wpływie środków na konto bankowe (lub potwierdzenia wpłaty) prześlemy e-mail z informacją o potwierdzeniu wpisania na listę uczestników szkolenia.

O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w ofercie usług szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej www.humanadvice.com.pl, po uwzględnieniu obowiązujących rabatów w okresie promocji.

Lista uczestników szkolenia jest tworzona przy 12 osobie (decyduje kolejność wpłat na konto).W dniu szkolenia uczestnicy otrzymują faktury VAT.

Zgłoszenie uczestnictwa może zostać cofnięte nie później niż na  4 dni  przed terminem szkolenia, pod warunkiem przesłania e-mailem skanu pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu na adres biuro@humanadvice.com.pl. W tej sytuacji zwracamy całość wpłat.

W przypadku rezygnacji po tym terminie zwracamy 80% wpłaconej kwoty.

Szkolenie otwarte odwołujemy w przypadku, gdy na  4 dni przed szkoleniem zgłosi się i dokona wpłat mniej niż 6 osób. W tej sytuacji zwracamy 100% wpłaty. Informację o odwołaniu szkolenia otwartego wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Osoby fizyczne opłacają udział w szkoleniu w ciągu 7 dni roboczych od wysłania formularza rezerwującego miejsce na szkoleniu na konto podane na fakturze pro forma wysłanej wraz z potwierdzeniem wpisu na listę uczestników szkolenia. W wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z konsultantem istnieje możliwość wniesienia opłaty gotówką w dniu szkolenia.

Zapłata za szkolenie może nastąpić:

przed szkoleniem na podstawie faktury pro forma wysłanej w e-mailu,
po szkoleniu przez osoby prawne, firmy, instytucje – w takiej sytuacji niezbędny jest formularz zgłoszeniowy podpisany przez osobę uprawnioną do akceptacji kosztów od strony zamawiającego szkolenie. Termin płatności wynosi 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 71 7000 173 lub e-mail: biuro@humanadvice.com.pl.

Dodaj komentarz