COACHING DLA MANAGERA

Motto szkolenia:

„Stwórz proces regularnego monitorowania swoich postępów w kierunku wyznaczonych celów. Jeśli nie uda Ci się osiągnąć celu, nie rozpaczaj – po prostu wytycz kolejny termin. ” Steve Grounds

Propozycja szkolenia Coaching dla managera.

Profil uczestnika: szkolenie adresowane jest do managerów
Cele szkolenia: – rozwój umiejętności coachingowych- rozwój umiejętności komunikacyjnych- rozwój umiejętności wspierania innych w osiąganiu ich celów
Czas i termin: trzydniowe
Grupa szkoleniowa: 10 – 12 osób
Forma i miejsce szkolenia: szkolenie zamknięte, wybór miejsca szkolenia w zakresie firmy (oddziały) lub na zewnątrz – do uzgodnienia

PROPOZYCJA PROGRAMU MERYTORYCZNEGO SZKOLENIA

I DZIEŃ

II DZIEŃ

III DZIEŃ

Moduł 1:Pojęcie , proces i korzyści z coachingu

Moduł 2:Praca, umiejętności i cechy coacha

Moduł 3:Proces uczenia się (sfera kognitywna, emocjonalna i psychomotoryczna) oraz rozwój własny (poziomy kompetencji)

Moduł 4:Określenie własnych wartości i przekonań, które blokują przed uczeniem się

Moduł 5: Odkrycie własnego kreatywnego potencjału

Moduł 6: Odkrycie własnych wartości i przekonań zgodnych z wizją, misją i wartościami firmy

Moduł 7: Sposoby określania i realizacji celów osobistych i zawodowych menadżerów

Moduł 8: Stworzenie Indywidualnego Planu Realizacji postawionych celów przez firmę

 

Moduł 1:Przygotowanie siebie, klienta oraz miejsca do coachingu (potrzeby rozwojowe, cele, plany)

Moduł 2:Umowa coachingowa

Moduł 3:Motywacja i facylitacja do realizacji procesu coachingu

Moduł 4:Umiejętności analityczne oraz asertywność

Moduł 5: Radzenie sobie z konfliktami, emocjami i stresem w pracy

Moduł 6: Obserwacja, słuchanie, zadawanie pytań, budowanie relacji, przedstawianie pomysłów i informacji

Moduł 7: Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej (rodzaje błędów atrybucji)

 

Moduł 1:Przygotowanie się do rozmowy coachingowej

Moduł 2:Ćwiczenie rozmowy coachingowej  na wybrany temat przy użyciu kamery video lub bez

Moduł 3:Udzielanie informacji zwrotnych dotyczących rozmowy coachingowej

Moduł 4: Podzielenie się na forum grupy informacjami co było łatwe a co trudne podczas rozmowy coachingowej

Moduł 5: Jak rozwijać swoje słabsze umiejętności?

Moduł 6: Stworzenie Indywidualnego Planu Rozwoju jednej wybranej umiejętności potrzebnej do przeprowadzania coachingu

 

Metody: trening interaktywny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń
Materiały szkoleniowe
i narzędzia:

uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe +książkę z zakresu coachingu – pt. Podręcznik coachingu  – Sara Thorpe, Jackie Clifford

Certyfikat: uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

 W przypadku zainteresowania propozycją szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny: 71 700 01 73 lub elektroniczny: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty szkoleń dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz