LEAN MANUFACTURING

 

Szkolenie zostało przygotowane w formie warsztatów podczas których teoretyczne zasady koncepcji Lean Manufacturing przeplatają się z grą symulacyjną „Zorganizowany świat wytwarzania”  mającą na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego: • Poszukiwanie strat w procesie produkcyjnym • Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S • Szybkie i skuteczne skracanie czasu przezbrojenia metodą SMED • Planowania produkcji metodą Kanban • Motywacja pracowników do nieustannego doskonalenia swoich stanowisk pracy zgodnie z filozofią Kaizen• Rozwiązywanie problemów , wyznaczanie i osiąganie celów.

Atuty naszego szkolenia:

  • Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną
  • Kameralne grupy warsztatowe będące forum wymiany wiedzy i platformą nawiązywania kontaktów biznesowych
  • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka
  • Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce
  • Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie
  • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach

Propozycja szkolenia: Lean Manufacturing

Profil uczestnika: Dyrektorzy i Kierownicy  zakładów produkcyjny, liderzy i specjaliści obszarów produkcyjnych
Cele szkolenia: – zrozumieć kompleksowe podejście do efektywnego zarządzania produkcją zgodnie z filozofią Lean Manufacturing – poznać metody poszukiwania i eliminacji strat w produkcji – opanować praktyczne stosowanie narzędzi Lean Manufacturing do usprawniania procesów produkcyjnych – nauczyć się wykorzystywać techniki kreatywnego myślenia do ulepszania dotychczasowych działań
Czas i termin, grupa szkoleniowa: jednodniowe lub dwudniowe, termin do uzgodnienia, 10 – 12 osób
Forma i miejsce szkolenia: szkolenie zamknięte, wybór miejsca szkolenia w zakresie firmy (oddziały) lub na zewnątrz – do uzgodnienia
Metody: trening interaktywny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń, gra symulacyjna
Certyfikat: uczestnicy otrzymują Certyfikat

PROGRAM:

Pierwszy dzień:           (9:00-17:00)                                                                                                                

1.        Wprowadzenie – cele szkolenia

2.        Strategie i założenia Lean Manufacturing

2.1.      Identyfikacja strat

2.2.      Narzędzia Lean Manufacturing

2.3.      Etapy wdrożenia Lean

3.        Gra symulacyjna – część I

4.        Jak zorganizować efektywnie stanowisko pracy? System 5S

4.1.      Czym jest system 5S?

4.2.      Etapy wdrożenia sytemu 5S

4.3.      Promocja i ustalenie polityki wprowadzania 5S w zakładzie produkcyjnym

5.        VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

5.1.      Metodologia postępowania w VSM

5.2.      Symbole i elementy graficzne mapy

5.3.      Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”

6.        Gra symulacyjna – część II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*powyższe informacje o  szkoleniu nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

 

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia oferty idealnej do Państwa potrzeb.

 

Drugi dzień:                         (9:00-17:00)                                                                                               

7.        Proces produkcyjny według filozofii Lean

7.1.      Przepływ  jednej sztuki

7.2.      System pchany a system ciągniony

7.3.      Czas taktu, czas cyklu

7.4.      Balansowanie obciążenia

7.5.      System Kanban

8.        Gra symulacyjna – część III

9.        Jak zmienić wielkość partii produkcyjnej, by dostosować się do zmieniających się wymagań rynku? Metodyka SMED

9.1.      Zasady przezbrojenia metodą SMED

9.2.      Jak usprawnić operacje przygotowawcze?

9.3.      Jak rozróżnić czynności zewnętrze od wewnętrznych? Analiza czynności przygotowawczych

9.4.      Korzyści dla przedsiębiorstwa i pracownika z zastosowania Metody SMED

10.     Kaizen – proces nieustannego doskonalenia

10.1.    Jak małymi kroczkami dojść do wielkich usprawnień. Filozofia Kaizen

10.2.    Jak szukać możliwości usprawnienia organizacji? System sugestii indywidualnych, koła jakości

10.3.    Warunki konieczne do odniesienia sukcesu przy wdrożeniu filozofii Kaizen w organizacji

11.     Gra symulacyjna – część IV

12.     Rozwiązywanie problemów

12.1.    Definicja problemu, definicja celu

12.2.   Standaryzacja

12.3.   Metoda Drzewo Problemu

12.4.    Metoda 5W-1H

12.5.    Metoda Diagram Ishikawy

12.6.   Metoda 5W

12.7.   Metoda Burzy Mózgów

12.8.   Metoda 6-2-3 Philips

13.     Podsumowanie szkolenia

 

W przypadku zainteresowania propozycją szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny: 71 700 01 73 lub elektroniczny: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty szkoleń dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz