coaching biznesowy

Magdalena Komarnicka; właścicielka firmy Human Advice,psycholog,
prawnik,trener, inwestor domen internetowych,
coach,autorka,mówca motywacyjny;była kierownik Akademickiego
Biura Karier AM we Wrocławiu,członek
APA , Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz WHO IS WHO w Polsce.

Prowadziłam coaching biznesowy przez pół roku dla kadry menadżerskiej najwyższego szczebla w strukturze organizacyjnej i działu handlowego spółki akcyjnej notowanej na NewConnect. Wskutek moich działań przychody wzrosły o 200% do roku porównawczego. Analiza danych finansowych pokazała, że w kolejnych latach spółka osiągała wzrost przychodów o 100%. Zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną: m.komarnicka@humanadvice.com.pl w celu ustalenia szczegółów coachingu.

Co to są pieniądze? Moja odpowiedź: To forma energii, myśl skupiona na celach, która w skutek działania została przekształcona w ekwiwalent materialny, pieniężny i tak jak energia płyną.  


			

Dodaj komentarz