Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu

Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności określa zasady przechowywania, wykorzystywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies w naszych serwisach internetowych w domenach: www.humanadvice.com.pl oraz www.humanadvice.blogspot.com w celu udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w/w serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.)
1. Definicje
1.Administrator – oznacza podmiot Human Advice FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA Magdalena Komarnicka, z siedzibą we Wrocławiu, NIP:6951034970, REGON:180071090, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3.Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.humanadvice.com.ploraz www.humanadvice.blogspot.com
4.Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.
5.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych serwisu przy użyciu przeglądarki internetowej.
6.Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
7.Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
8. Przeglądarka internetowa (przeglądarka www) – program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych (www).

9.Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora.
10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Rodzaje wykorzystywanych cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
1. Przez Administratora są wykorzystywane dwa typy plików cookies:
A. Cookies sesyjne – czasowe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji czasowej danej przeglądarki stron internetowych. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
B. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika przez Administratora.
Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
3.CELE WYKORZYSTANIA COOKIES WŁASNE
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
 rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
f. Świadczenia usług reklamowych
 dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
4. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES ZEWNĘTRZNE
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu,które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownikaz wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 prezentowania oferty, nawiązywana transakcji,promowania marki i wspomagania sprzedaży przez platformy zakupowe:
 groupon.pl [administrator cookies: Groupon Inc z siedzibą w USA]
 fastdeal.pl [administrator cookies: FD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
 wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
5. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

6.
Informacje o przechowywaniu/ przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma szkoleniowo-doradcza Human Advice Firma szkoleniowo-doradcza Magdalena Komarnicka z siedzibą we Wrocławiu, e-mail: biuro@humanadvice.com.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi prosimy kontaktować się elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@humanadvice.com.pl lub telefonicznie 71 7000 173. Udzielimy wszystkich informacji i odpowiemy na pytania.
3. W związku z odbytym szkoleniem online Pani/a zakres danych osobowych jakie przechowujemy / przetwarzamy to dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres do korespondencji, numer IP i/lub numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli była wystawiona faktura VAT dla uczestników szkolenia.
4. Dane są przetwarzane/przechowywane w celach analityczno-statystycznych, archiwalnych, podatkowych– podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Human Advice (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w ramach szkolenia on-line, w celu jego doskonalenia i rozwijania w przyszłości nowych funkcji szkoleń on-line oraz dla celów archiwizacyjnych polegających na wydaniu np. duplikatu certyfikatu ukończenia szkolenia przez uczestników lub celach podatkowych obowiązkowych na mocy odrębnych przepisów prawnych ( art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej oraz inne akty prawne).
5. Dane mogły/mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług szkoleniowych online określonych w regulaminie, np. dostawcy usług księgowych, dostawcy hostingu,domeny oraz serwera , dostawcy usług drukarsko-poligraficznych.
6. Dane są przechowywane przez okres 5 lat.
7. Do wysyłki newslettera przetwarzamy adres e-mail.

8. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich.

9.N przetwarzamy Pani/a danych w celach marketingowych podmiotów trzecich bez odrębnej zgody oraz nie udostępniamy podmiotom nieuprawnionym.
10.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
13. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Aktualizacja: 24 maj 2018

Dodaj komentarz