ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Motto szkolenia:

„Kompromis – to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek.” Ludwig Erhard

„Docenić konflikt to znaczy dostrzec i wykorzystać jego potencjał. Wiemy, że jest to trudne i wymaga codziennego treningu. Ale głęboko wierzymy, że ryzykując choćby jedno nowe zachowanie w konflikcie, możemy zmienić cały jego przebieg.”
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy”

Propozycja szkolenia: Jak rozwiązywać konflikty w organizacji?

 

Profil uczestnika: dyrektorzy, kierownicy, liderzy, managerowie
Cele szkolenia: – rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów- rozwój umiejętności komunikowania się- rozwój umiejętności dostrzegania potencjału konfliktów- rozwój umiejętności wzbudzania stymulacji do działania poprzez konflikt
Czas i termin, grupa szkoleniowa: jednodniowe lub dwudniowe, termin do uzgodnienia, 10 – 12 osób
Forma i miejsce szkolenia: szkolenie zamknięte, wybór miejsca szkolenia w zakresie firmy (oddziały) lub na zewnątrz – do uzgodnienia
Metody: trening interaktywny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń, gra symulacyjna
Certyfikat: uczestnicy otrzymują Certyfikat
Przerwy: przewidziane są przerwy na serwis kawowy oraz lunch
Prezent: kolorowe kapelusze
  PROPONOWANYPROGRAM

TRENINGU:

Moduł 1 : Czym jest konflikt w organizacji?

Moduł 2:Konflikt jako część życia organizacji

Moduł 3:Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów

Moduł 4: Przyczyny konfliktów i ich rodzaje

Moduł 5: Etapy przebiegu konfliktu

Moduł 6: Metody kierowania konfliktem:

  • stymulowanie konfliktu (wprowadzenie nowych ludzi z zewnątrz, postępowanie wbrew regułom, zmiana struktury organizacyjnej, dobór kierowników o odpowiednich cechach osobowości)
  • ograniczanie lub tłumienie konfliktu (odwołanie się do wspólnych celów i wartości)
  • rozwiązywanie konfliktu (dominacja lub stłumienie, kompromis i integracja)

Moduł 7: Ćwiczenia zwiększające umiejętność rozwiązywania konfliktów

Moduł 8: Wybór jednej techniki, której stosowanie po szkoleniu zwiększy moją umiejętność rozwiązywania konfliktów

W przypadku zainteresowania propozycją szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny: 71 700 01 73 lub elektroniczny: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty szkoleń dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Dodaj komentarz