MULTIKULTUROWOŚĆ W BIZNESIE

Motto szkolenia:
„Trzeba maksymalnie respektować w ludziach ich skrajną inność.
Ale nierówność zdolności, darów i talentów w żadnym wypadku
nie ma pociągać za sobą czynienia różnic w stosunku do osób,
traktowania ludzi w sposób nierówny, lecz przeciwnie – sprawiedliwy.”

Leo Moulin

Propozycja szkolenia – Multikulturowość w biznesie

Profil uczestnika: szkolenie adresowane jest do managerów, sprzedawców,  specjalistów PR,HR
Cele szkolenia: – rozwój umiejętności współpracy z ludźmi z rożnych kultur- zmniejszenie uprzedzeń i stereotypów- rozwój umiejętności komunikacyjnych
Czas i termin: jednodniowe
Grupa szkoleniowa: 10 – 12 osób
Forma i miejsce szkolenia: szkolenie zamknięte, wybór miejsca szkolenia w zakresie firmy (oddziały) lub na zewnątrz – do uzgodnienia
Metody: trening interaktywny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, „burza mózgów”, mapy myśli, case study- wymiana doświadczeń
Materiały szkoleniowe
i narzędzia:

uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe

Certyfikat: uczestnicy otrzymują Certyfikat potwierdzający uczestnictwo
w szkoleniu
Przerwy: przewidziane są przerwy na serwis kawowy oraz lunch
Prezent: woda prozdrowotna „POTENCJAŁKA”

PROPONOWANY PROGRAM TEMATYCZNY TRENINGU:

I DZIEŃ

Moduł 1. Czym jest multikulturowość?

Moduł 2. Komunikacja w kontaktach handlowych z kontrahentami zagranicznymi

Moduł 3. Skuteczne techniki negocjacji

Moduł 4. Różnice międzykulturowe w kontaktach handlowych: USA, Kanada, UE

Moduł 5. Stereotypy i uprzedzenia w kontaktach handlowych i jak sobie z nimi
radzić
Moduł 6. Sztuka zawierania kontraktów w różnych kulturach

Moduł 7. Komunikaty niewerbalne postawa, głos, mimika, pierwsze wrażenie, intonacja, barwa głosu, tempo, pauza – podświadoma komunikacja w rożnych kulturach

Moduł 8. Sztuka współpracy z osobami z różnych kultur

Moduł 9. Ćwiczenia przełamywania swoich stereotypów i uprzedzeń

Moduł 10. Indywidualny Plan Działania rozwoju tolerancji i szacunku dla innych

W przypadku zainteresowania propozycją szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny: 71 700 01 73 lub elektroniczny: szkolenia@humanadvice.com.pl w celu otrzymania szczegółów i przygotowania oferty szkoleń dopasowanej do Państwa indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz