training & consulting

PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH:

Współpracę z Klientami rozpoczynamy od zapytania o aktualne bądź przyszłe potrzeby
szkoleniowe. Potem dokonujemy diagnozy i analizy potrzeb szkoleniowych. W oparciu
o nią konstruujemy projekt, który zawiera następujące elementy:

 • określenie celów jakie mają być osiągnięte dzięki szkoleniu,
 • ustalenie odpowiednich treści merytorycznych programu szkolenia,
 • wybór adekwatnej formy szkolenia,
 • ustalenie metodyki nauczania,
 • ewaluację szkolenia,
 • raport poszkoleniowy dla Państwa firmy.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze informacje przedstawiamy Klientom kalkulację projektów szkoleniowych w dwóch wersjach do wyboru. Następnie podpisujemy umowę realizacji projektu szkoleniowego, dobieramy trenerów i przygotowujemy autorskie materiały szkoleniowe oraz koordynujemy realizację projektu.

 

PROCES ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH:

Jeśli chodzi o usługi doradcze to współpracę podobnie jak przy usługach szkoleniowych rozpoczynamy współpracę z Klientami od zapytania o aktualne bądź przyszłe potrzeby doradcze. Następnie dokonujemy analizy i diagnozy potrzeb doradczych, która stanowi podstawę do stworzenia projektu doradczego.

Standardowo projekt doradczy składa się z następujących elementów:

 • celu projektu doradczego,
 • przedmiotu doradztwa,
 • odpowiednich metod,
 • określenia efektów.

Strefa doradcza obejmuje:

 • Opracowanie rocznego planu szkoleń
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Pracownicze oceny okresowe
 • Diagnozę potrzeb szkoleniowych
 • Rekrutacja

Tworzenie projektu doradczego i realizacja odbywa się we współpracy z Klientem, który ma możliwość wpływu na proces usługi i pozostaje pod opieką naszego konsultanta.

USŁUGI SZKOLENIOWO – DORADCZE ŚWIADCZYMY DLA:

» małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,

» instytucji państwowych,

» jednostek samorządu terytorialnego,

» klientów indywidualnych,

» organizacji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych.

Dodaj komentarz